Pieslēdzies ar e-klase.lv vai myKoob

Lai būtu iespējams izmantot pilnu Soma.lv funkcionalitāti, t.i., ne tikai aplūkot platformā esošos mācību resursus, bet arī skolēniem tos nosūtīt e-žurnālā, platformā nepieciešams pieslēgties ar E-klase.lv vai MyKoob pasi. Lai to izdarītu, jāatver adrese https://www.soma.lv, jāizvēlas iespēja "Pieslēgties" un jāpieslēdzas ar konkrētā e-žurnāla pieejas datiem. 

Kad sistēma būs atpazinusi ievadītos konta datus, lietotājam būs jāapstiprina izmantojamais profils, uz tā noklikšķinot. 

Vai šis sniedza jums atbildi uz jautājumu? Paldies! Radās problēma! Lūdzu, mēģiniet mazliet vēlāk!

Vēl joprojām nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mums! Sazinieties ar mums!