Pievieno žurnālus no e-klase.lv

Lai skolotājs varētu skolēniem nosūtīt resursus E-klase.lv dienasgrāmatā (skatīt Uzdod materiālus skolēniem uz e-klase.lv dienasgrāmatu), nepieciešams platformā Soma.lv pievienot klašu žurnālus. Klašu žurnālus iespējams pievienot sadaļā "Viedgrāmata" (1), atlasot "Mani žurnāli" (2) un spiežot uz "Pārvaldīt Žurnālus" (3). 

Izvēloties iespēju "Pārvaldīt žurnālus", atvērsies logs, kurā atlasīt tos žurnālus, kurus pievienot platformā Soma.lv. 

Pie žurnāliem, kurus vēlaties pievienot, nepieciešams ielikt ķeksīti un spiest "Turpināt". Tie žurnāli, pie kuriem jau ir ielikts ķeksītis, jau ir pievienoti portālā SOMA. Sadaļā "Pārvaldīt žurnālus" ir iespējams arī atvienot žurnālus, kas vairs nav nepieciešami, izņemot ķeksīti pie attiecīgā žurnāla un spiežot "Turpināt".

❗️Lai skolēns parādītos žurnālā platformā Soma.lv, nepieciešams vismaz vienu reizi pieslēgties platformā ar E-klase.lv pasi (svarīgi pieslēgties tieši ar skolēna E-klase.lv profilu, nevis vecāku).

Lūdzu, noskatieties video par žurnālu pārvaldīšanu, kā arī citām darbībām, kuru veikšanai portālā SOMA nepieciešami žurnāli.

Vai šis sniedza jums atbildi uz jautājumu? Paldies! Radās problēma! Lūdzu, mēģiniet mazliet vēlāk!

Vēl joprojām nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mums! Sazinieties ar mums!