Seko līdzi klases darbam un rezultātiem

Skolotājam, pēc tam kad pasniegta viedtēma (skatīt Izmanto viedtēmas darbā ar klasi), ir iespējams sekot līdzi skolēnu progresam. Lai to izdarītu, jāatver konkrētā aktīvā viedtēma un tēmas kopsavilkuma logā būs iespējams skatīt skolēnu rezultātus. 

Izvēloties iespēju "Skatīt skolēnu rezultātus", logā parādīsies visu skolēnu rezultātu apkopojums. 

Klikšķinot tabulas ailēs, iespējams apskatīt to, kā veicies skolēniem konkrētā jautājumā vai arī to, kā konkrētam skolēnam veicies kādā no jautājumiem. 

Skolēniem, vienreiz atbildot uz pasniegtās viedtēmas jautājumiem, to izdarīt atkārtoti būs iespējams tikai tad, kad skolotājs to ir atkārtoti nosūtījis. Lai to paveiktu, skolotājam rezultātu kopsavilkuma sadaļā ir jāspiež uz iespējas "Pildīt atkārtoti" (iespēja parādās, kad ar peles kursors tiek novietots uz skolēna vārda). Izvēloties šo iespēju, skolēnam būs iespējams vēlreiz atbildēt uz jautājumiem un skolotājam parādīsies skolēna jaunie rezultāti. 

Lai pārtrauktu atbildēšanu un kopsavilkuma jautājumiem, skolotājam kopsavilkuma laukā jāspiež uz "Apturēt pildīšanu".

Kad tēmu vairs nav nepieciešams pasniegt, skolotājs to var pārtraukt, tēmas sākumā spiežot uz "Pabeigt tēmu".

Pēc viedtēmas pabeigšanas, skolotājs rezultātus var aplūkot "Rezultātu atskaitē" (skatīt Apskati klases rezultātus).

Vai šis sniedza jums atbildi uz jautājumu? Paldies! Radās problēma! Lūdzu, mēģiniet mazliet vēlāk!

Vēl joprojām nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mums! Sazinieties ar mums!