Kā skolēnu rezultātus importēt E-Klase žurnālā

Pasniegto viedtēmu (skatīt Izmanto viedtēmas darbā ar klasi) jautājumu rezultātus ir iespējams importēt E-klase.lv žurnālā kā skolēnu vērtējumus. Lai to izdarītu, skolotājam jāpieslēdzas E-klase.lv un konkrētajai klasei jāizveido jauna stunda ar pārbaudes darba metodiku.

Tālāk jāizvēlas iespēja importēt no Soma.lv.

Tālāk sadaļā "Datums" jānorāda laika periods, kurā tēma bijusi aktīva, jāizvēlas konkrētais pasniegtais darbs un jāapstiprina rezultātu importēšana. 

❗️Svarīgi atcerēties, ka importēt E-klase.lv žurnālā varēs tikai to tēmu rezultātus, kas ir pabeigtas!

❗️❗️Šobrīd, pilnveidojot platformas SOMA un E-Klases žurnāla datu apmaiņu, platformas SOMA vairāklīmeņu uzdevumu rezultāti tiek saglabāti ar vienu parametru - kopējais uzdevumu izpildes novērtējums procentos. Piemēram, ja skolēns un skolotājs platformā SOMA redz, ka rezultāts ir 91%, tad, importējot E-Klasē, šis rezultāts uzrādās kā 91 punkts no 100. Plašāku šī uzdevuma izpildes analīzi (pa jautājumiem un līmeņiem, pareizās / nepareizās atbildes var aplūkot sadaļā "Rezultātu atskaite" (skolotājiem) vai "Progresometrs" (skolēniem).

Importējot vērtējumus E-klase.lv, iespējams norādīt arī vērtējuma veidu: atzīme ballēs, i/ni, +/- vai procentos.

Vai šis sniedza jums atbildi uz jautājumu? Paldies! Radās problēma! Lūdzu, mēģiniet mazliet vēlāk!

Vēl joprojām nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mums! Sazinieties ar mums!