Kā skolēnu rezultātus importēt E-Klase žurnālā

Pasniegto viedtēmu (skatīt Izmanto viedtēmas darbā ar klasi) jautājumu rezultātus ir iespējams importēt e-klase.lv žurnālā kā skolēnu vērtējumus. Lai to izdarītu, skolotājam jāpieslēdzas e-klase.lv un konkrētajai klasei jāizveido jauna stunda ar pārbaudes darba metodiku.

Tālāk jāizvēlas iespēja importēt no Soma.lv

Tālāk jāizvēlas konkrētais pasniegtais darbs un jāapstiprina rezultātu importēšana. 

❗️Šobrīd, pilnveidojot platformas SOMA un E-Klases žurnāla datu apmaiņu, platformas SOMA vairāklīmeņu uzdevumu rezultāti tiek saglabāti ar vienu parametru - kopējais uzdevumu izpildes novērtējums procentos. Piem., ja skolēns un skolotājs platformā SOMA redz, ka rezultāts ir 91%, tad importējot E-Klasē, šis rezultāts uzrādās kā 91 punkts no 100. Plašāku šī uzdevuma izpildes analīzi (pa jautājumiem un līmeņiem, pareizās/nepareizās atbildes var aplūkot sadaļā Rezultātu atskaite (skolotājiem) vai Progresometrs (skolēniem).

Importējot vērtējumus e-klase.lv, iespējams norādīt arī vērtējuma veidu: atzīme ballēs, i/ni, +/- vai procentos.

Vai šis sniedza jums atbildi uz jautājumu? Paldies! Radās problēma! Lūdzu, mēģiniet mazliet vēlāk!

Vēl joprojām nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mums! Sazinieties ar mums!