Kā izmantot digitālo darba lapu rīkus?

Sākot pildīt digitālās darba lapas, skolēniem ir pieejami dažādi digitālie rīki. Skolotājs digitālo rīku iespējas var aplūkot darba lapās, izmantojot iespēju "Priekšskatīt".


Zīmēt  

Ar "Zīmēt" rīku iespējams ekrānā vilkt brīvas līnijas. Zīmējot iespējams mainīt gan līnijas krāsu, gan tās biezumu. 


Marķēt

Ar "Marķēt" rīku līdzīgi kā ar "Zīmēt" rīku iespējams vilkt brīvas līnijas, mainot gan līnijas biezumu, gan krāsu. "Marķēt" rīks zīmē ar caurspīdīgu tinti, tādēļ ērti izmantojams iekrāsošanai. 


Zīmēt līnijas

"Zīmēt līnijas" rīks piedāvā zīmēt trīs veidu līnijas – līniju, bultu un vidpusējo bultu. Līnijām iespējams izvēlēties biezumu un krāsu. 


Rakstīt tekstu

Ar iespēju "Rakstīt tekstu" darba lapā iespējams ierakstīt, izmantojot klaviatūru.


Zīmēt figūras

Ar "Zīmēt figūras" rīku darba lapā iespējams ievietot gan aizpildītas, gan neaizpildītas figūras – trijstūrus, kvadrātus un rinķa līnijas. 


Dzēst izvēlēto objektu

Ar "Dzēst izvēlēto objektu" rīku iespējams izdzēst gan uzzīmētās formas, gan tekstu. 


Izvēlēties objektus

Ar rīku "Izvēlēties objektus" iespējams atlasīt atsevišķus darba lapā iezīmētos objektus. Izvēloties objetus, tiem iespējams mainīt gan to novietojumu, gan arī tādas īpašības kā, piemēram, izmēru un krāsu. 


Krāsu izvēle

Ar iespēju "Krāsu izvēle" ir iespējams izvēlēties kādu no daudzajām piedāvātajām krāsu un toņu iespējām. 

Vai šis sniedza jums atbildi uz jautājumu? Paldies! Radās problēma! Lūdzu, mēģiniet mazliet vēlāk!

Vēl joprojām nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mums! Sazinieties ar mums!