Kā importēt rezultātus E-klases žurnālā?

Gan viedtēmu uzdevumu rezultātus, gan darba lapu rezultātus ir iespējams importēt E-klases žurnālā kā vērtējumus par skolēnu veikumu.


❗️Importēt var tikai to viedtēmu un darba lapu rezultātus, kas ir pabeigtas.


Lai importētu rezultātus E-klases žurnālā:

  1. Tīmekļvietnē e-klase.lv izveidojiet jaunu stundu ar pārbaudes darba metodiku.

  1. Sarakstā "Kopēt citu darbu" nospiediet dzelteno pogu "Soma.lv".

  1. Sadaļā "Datums" norādiet laika periodu, kurā viedtēma vai darba lapa bijusi aktīva (kad ir notikusi viedstunda vai kad esat uzdevuši darba lapu).

  1. No saraksta izvēlieties attiecīgā uzdevuma/darba lapas nosaukumu.

  1. Apstipriniet rezultātu importēšanu.

  1. Izvēlieties, vai rezultātus attēlot procentos, i/ni, ballēs vai kā STAP. Ieteicams viedtēmās iekļautos testus izmantot tikai formatīvās vērtēšanas mērķiem!

❗️Svarīgi atcerēties, ka importēt E-klases žurnālā varēs tikai to viedtēmu un darba lapu rezultātus, kas ir pabeigtas! Tad šo viedtēmu uzdevumu nosaukumi un darba lapu nosaukumi būs redzami E-klases sarakstā.