Kā importēt rezultātus E-klases žurnālā?

Pasniegto viedtēmu uzdevumu rezultātus ir iespējams importēt E-klases žurnālā kā vērtējumus par skolēnu veikumu. Šo iespēju ieteicams izmantot tikai formatīvās vērtēšanas mērķiem.


Lai importētu rezultātus E-klases žurnālā:

  1. Tīmekļvietnē e-klase.lv izveidojiet jaunu stundu ar pārbaudes darba metodiku.

  1. Sarakstā "Kopēt citu darbu" nospiediet dzelteno pogu "Soma.lv".

  1. Sadaļā "Datums" norādiet laika periodu, kurā viedtēma bijusi aktīva (kad ir notikusi viedstunda).

  1. No saraksta izvēlieties attiecīgā uzdevuma nosaukumu.

  1. Apstipriniet rezultātu importēšanu.

  1. Izvēlieties, vai rezultātus attēlot procentos, i/ni, ballēs vai kā STAP. Ieteicams viedtēmās iekļautos testus izmantot tikai formatīvās vērtēšanas mērķiem!

❗️Svarīgi atcerēties, ka importēt E-klases žurnālā varēs tikai to viedtēmu rezultātus, kas ir pabeigtas! Tad šo viedtēmu uzdevumu nosaukumi būs redzami E-klases sarakstā.