Kāpēc neizdodas importēt rezultātus E-klasē?

Jebkuru viedtēmu ir iespējams īstenot kā viedstundu. Lai to izdarītu, atveriet vajadzīgo viedtēmu, izvēlieties klasi un spiediet "Sākt tēmu".

Viedstundas laikā gūtos skolēnu mācību rezultātus iespējams importēt E-klases žurnālā kā formatīvās vērtēšanas rezultātus.


Ņemiet vērā, ka rezultātus importēt E-klasē var tikai pēc tam, kad konkrētā viedstunda ir pabeigta, spiežot "Beigt tēmu". Tad šīs viedtēmas uzdevumu nosaukumi būs redzami E-klases sarakstā.


Lai importētu rezultātus E-klases žurnālā:

  1. Izveidojiet jaunu stundu ar pārbaudes darba metodiku.

  1. Sarakstā "Kopēt citu darbu" nospiediet dzelteno pogu "Soma.lv".

  1. Sadaļā "Datums" norādiet laika periodu, kurā viedtēma bijusi aktīva (kad ir notikusi viedstunda).

  1. No saraksta izvēlieties attiecīgā uzdevuma nosaukumu.

  1. Apstipriniet rezultātu importēšanu.

  1. Izvēlieties, vai rezultātus attēlot procentos, i/ni, ballēs vai kā STAP. Ieteicams viedtēmās iekļautos testus izmantot tikai formatīvās vērtēšanas mērķiem!