Kāpēc žurnālā nav redzami visi skolēni?

Skolotājam, platformā "Soma" pievienojot klašu žurnālu un pasniedzot viedstundu, var gadīties, ka skolēnu sarakstā neparādās visu skolēnu vārdi.

Šāda situācija rodas, ja skolēns vēl ne reizi nav pieteicies tīmekļvietnē soma.lv ar savu skolvadības pasi. Tiklīdz skolēns pieteiksies platformā "Soma" ar savu skolvadības pasi, skolēna vārds parādīsies klases sarakstā.

To, cik liela daļa skolēnu no katras klases ir pieteikušies sistēmā ar savu skolvadības pasi, skolotājs var aplūkot platformas sadaļā “Mani žurnāli”.

❗Svarīgi, lai skolēns piesakās platformā ar savu, nevis ar vecāku skolvadības pasi, citādi nebūs iespējams izmantot visas platformas funkcionalitātes!