Ko darīt, ja skolas žurnālā notikušas izmaiņas?

Ja notiek izmaiņas E-klases vai MyKoob žurnālos (piemēram, klasei pievienojies vai no tās aizgājis kāds skolēns), ir nepieciešams atjaunot žurnālus arī platformā "Soma". Lai tas notiktu automātiski, sadaļā "Mani žurnāli" ielieciet ķeksīti pie ieraksta "Atjaunot žurnālus automātiski".

Automātiskā žurnālu sinhronizācija tiks veikta noteiktos laika intervālos. Ja izmaiņas žurnālā nepieciešams redzēt uzreiz, varat atjaunošanu veikt manuāli – sadaļā "Mani žurnāli" spiediet pogu "Atjaunot žurnālus".

Pēc žurnālu atjaunošanas platformā "Soma" būs redzams aktuālais žurnāls.