Viedgrāmatas

Viedgrāmatas sniedz iespēju mācību saturu apgūt interaktīvā veidā. Viedgrāmatās atradīsiet zinātniski precīzus video, izzinošas ilustrācijas un dažāda veida uzdevumus treniņam un zināšanu pārbaudei.


Viedgrāmatas sastāv no viedtēmām.

Atverot kādu no viedgrāmatām, redzēsiet, cik mācību stundām viena viedtēma ir paredzēta.

Katras viedtēmas sākumā ir norādīts, ko skolēns tajā apgūs (1), kā arī atsevišķi izcelti jēdzieni (2).

Viedtēmas veido vecumposmam atbilstošs satura izklāsts (3), kas atkarībā no sasniedzamā rezultāta un mācību priekšmeta specifikas papildināts ar interaktīviem mācību elementiem – attēliem, animācijām, video, aptaujām, statiskām un dinamiskām kartēm, laika līnijām, digitāli veicamiem uzdevumiem u. c.

Lielākoties viedtēmu noslēgumā atradīsiet pašpārbaudes testu (4), kas nodrošina tūlītēju atgriezenisko saiti, tādējādi ļaujot skolēnam pārliecināties, kādā mērā attiecīgā tēma apgūta un ko nepieciešams atkārtot.

Skolotājs var viedtēmu aktivizēt, spiežot "Sākt tēmu", un tad tā kļūst par viedstundu. Izmantojot šo funkcionalitāti, skolotājam būs redzami skolēnu mācību rezultāti.

Viedtēmu izmantošanas iespējas:

  • nodrošināt mācību darbu stundā,
  • nodrošināt iespēju nostiprināt un atkārtot nepieciešamo konsultāciju laikā,
  • skolēni var patstāvīgi mājās nostiprināt un atkārtot mācību stundā apgūto,
  • skolēni var sagatavoties nākamajai mācību stundai,
  • skolēni var apgūt nokavēto, ja nav bijuši skolā,
  • skolēni var atkārtot to, kas no iepriekšējām tēmām/klasēm aizmirsts,
  • skolēniem var gūt tūlītēju atgriezenisko saiti par savu veikumu,
  • skolotājs var sekot līdzi skolēnu mācību rezultātiem,
  • klasē var tikt īstenota formatīvā vērtēšana.

Te, pieslēdzoties platformai "Soma" ar savu skolvadības pasi, varat apskatīt pieejamās viedgrāmatas.