Video

Visi platformā "Soma" pieejamie mācību video atbilst pilnveidotajam mācību saturam. Tos skolotājs var izmantot mācību satura vizualizēšanai, kā arī skolēnu iepriekšējo zināšanu aktualizēšanai.


Video sadaļā pie katras tēmas redzēsiet, cik video par šo tēmu pieejami. Savukārt, ikona tēmas apakšpusē norāda uz mācību priekšmetu.

Lai atvērtu un skatītos video, spiediet uz tēmas un tad uz attiecīgā video nosaukuma satura rādītājā (1) lapas kreisajā pusē. Izmantojiet satura rādītāju, lai atvērtu citu video vai tēmu.

Ja satura rādītājs nav nepieciešams vai vēlaties apskatīt video pilnā skatā, aizveriet satura rādītāju, vienreiz noklikšķinot uz tā ikonas (2).

Video atskaņotāja labajā apakšējā stūrī (3) varat mainīt dažādus iestatījumus (piemēram, skaļumu, video kvalitāti), kā arī ieslēgt pilnekrānu.

Video iespējams nosūtīt skolēniem E-klasē (4). Par resursu nosūtīšanu E-klasē lasiet rakstā "Uzdot E-klasē".

Te, pieslēdzoties platformai "Soma" ar savu skolvadības pasi, varat apskatīt pieejamos mācību video.