E-grāmatas

Sadaļā "E-grāmatas" digitālā formātā pieejamas visas IZM apstiprinātās izglītības uzņēmuma "Lielvārds" mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumi. Te atrodami arī tādi mācību materiāli, kas vairs netiek izdoti poligrāfiski.


E-grāmatas pieejamas viedierīcē jebkurā laikā un vietā, tāpēc tās var kalpot kā atbalsts skolēniem, ja mācību grāmatas nav iespējams paņemt uz mājām.


E-grāmatas var izmantot, lai skolēni:

 • nostiprinātu un atkārtotu stundā apgūtās zināšanas,
 • atkārtotu aizmirsto no iepriekšējām tēmām vai klasēm,
 • atkārtotu vienā mācību priekšmetā nepieciešamās zināšanas no citiem mācību priekšmetiem.

Skolotāji e-grāmatas var izmantot:

 • darbam ar tekstu stundas laikā vai uzdodot to kā mājasdarbu,
 • individuālam skolēnu atbalstam,
 • diferenciācijai (tam īpaši var noderēt uzdevumu krājumi),
 • satura dažādošanai vai papildināšanai (piemēram, lai atrastu citu teorijas skaidrojums no mācību grāmatas vai papildu uzdevumus no uzdevumu krājuma),
 • starppriekšmetu saiknes īstenošanai (lietotājiem pieejamas visas grāmatas – neatkarīgi no mācību priekšmeta un vecumposma),
 • kā atgādnes vai palīglapas (īpaši tam var noderēt rokasgrāmatas).

Lai e-grāmatu:

 • pievienotu izlasei, spiediet "Saglabāt" (1),
 • atvērtu, sākot ar tās vāku, un lai varētu apskatīt ievadkomentāru, spiediet "Lasīt" (2),
 • atvērtu konkrētā nodaļā, spiediet uz attiecīgā nosaukuma satura rādītājā (3).

Lai grāmatu ērtāk apskatīt, katru lapaspusi varat:

 • palielināt,
 • samazināt,
 • izvērst vertikāli,
 • izvērst horizontāli.

Iespējams arī izvēlēties, vai vēlaties skatīt vienu vai divas lapaspuses vienlaicīgi.

E-grāmatas varat skatīt vai rādīt arī pilnekrāna režīmā, nospiežot uz bultiņām lapas augšējā labajā stūrī. Lai izietu no pilnekrāna režīma, spiediet Escape (Esc) taustiņu uz tastatūras.

E-grāmatu lasītāja lietošanas iespējas demonstrētas šajā video. 👇


☝️E-grāmatas var nosūtīt skolēniem uz E-klases dienasgrāmatu. Lai uzzinātu, kā uzdot "Somas" resursus E-klasē, lasiet sadaļu "Uzdot E-klasē".

☝️E-grāmatas nav paredzētas drukāšanai.


Te, pieslēdzoties platformai "Soma" ar savu skolvadības pasi, varat apskatīt pieejamās e-grāmatas.