Filtri

Filtri izmantojami, lai atlasītu un vieglāk pārskatītu:

  • mācību līdzekļus,
  • aktīvās viedstundas,
  • skolēnu mācību rezultātus viedtēmu testos,
  • novērtētās darba lapas un viedtēmu aktivitātes.

Mācību līdzekļu atlasīšana

Lai atlasītu sev interesējošos mācību līdzekļus, izvēlieties attiecīgo mācību resursu veidu (piemēram, "E-grāmatas") un spiediet pogu "Filtrs". Izvēlieties vajadzīgo klasi, mācību priekšmetu un, ja nepieciešams, mācību līdzekļa atbilstību jaunajam standartam.

Lapas augšpusē vienmēr varēsiet redzēt aktīvos filtrus. Spiediet "Nodzēst filtrus", lai noņemtu visus filtrus, vai nospiediet krustiņu pie konkrēta filtra, lai noņemtu tieši šo filtru.

Detalizētāk par mācību priekšmetu un klašu filtriem stāstīts šajā video. 👇


Aktīvo viedstundu atlasīšana

Pēc līdzīga principa sadaļas "Viedgrāmatas" apakšsadaļā "Pārskats" varat atlasīt aktīvās viedstundas. Atzīmējiet, vai vēlaties redzēt visu klašu aktīvās viedstundas vai aktīvās viedstundas tikai konkrētai klasei vai klasēm.

Skolēnu rezultātu atlasīšana

Lai būtu vieglāk apkopot un analizēt skolēnu rezultātus pašpārbaudes testos, ar filtru palīdzību iespējams apskatīt visas atbildes vai izcelt tikai pareizās vai nepareizās.

Novērtēto darba lapu un aktivitāšu atlasīšana

Lai vieglāk pārskatīt darba lapas un viedtēmās iekļautās aktivitātes, ar filtru palīdzību iespējams atlasīt to skolēnu darbus, kuri jau ir novērtēti un kuri vēl nav novērtēti. Skatot skolēnu snieguma rezultātus, uznirstošajā logā izvēlieties vajadzīgo filtru – "Ar vērtējumu" vai "Bez vērtējuma".