Mani žurnāli

Pievienot un dzēst žurnālus

Lai pilnībā varētu izmantot platformas "Soma" funkcionalitātes, kas iekļautas skolas abonementā, platformai jāpievieno aktuālās klases jeb žurnāli no skolvadības sistēmas (E-klase vai MyKoob).


Lai to paveiktu, platformas "Soma" sadaļas "Mani žurnāli" (1), spiežot uz pogas “Pārvaldīt žurnālus” (2), izvēlieties, kurus žurnālus pievienot. Šajā sadaļā vienmēr būs pieejami jūsu aktuālie žurnāli no E-klases vai MyKoob sistēmas.

Lai pievienotu jums nepieciešamo žurnālu, iznirstošajā logā nospiediet uz žurnāla nosaukuma un spiediet "Pievienot žurnālus".

Sadaļā "Pārvaldīt žurnālus" ir iespējams arī noņemt jeb dzēst žurnālus no platformas "Soma", atkārtoti nospiežot uz žurnāla nosaukuma un pogas "Pievienot žurnālus".


Atjaunot žurnālus

Ja notiek izmaiņas E-klases vai MyKoob žurnālos (piemēram, klasei pievienojies vai no tās aizgājis kāds skolēns), ir nepieciešams atjaunot žurnālus arī platformā "Soma". Lai tas notiktu automātiski, sadaļā "Mani žurnāli" ielieciet ķeksīti pie ieraksta "Atjaunot žurnālus automātiski".

Automātiskā žurnālu sinhronizācija tiks veikta noteiktos laika intervālos. Ja izmaiņas žurnālā nepieciešams redzēt uzreiz, varat atjaunošanu veikt manuāli – sadaļā "Mani žurnāli" spiediet pogu "Atjaunot žurnālus".

Pēc žurnālu atjaunošanas platformā "Soma" būs redzams aktuālais žurnāls.


Kāpēc žurnālā nav redzami visi skolēni?

Lai skolēns parādītos "Somas" žurnālā, skolēnam nepieciešams vismaz vienu reizi pieslēgties platformai ar savu (nevis ar vecāku) skolvadības pasi.

To, cik skolēnu no attiecīgās klases ir pieteikušies platformā "Soma" ar savu skolvadības pasi, skolotājs var redzēt platformas sadaļā “Mani žurnāli”.


Skatīt rezultātus

Sadaļā "Mani žurnāli", nospiežot uz kādas no klasēm, zem skolēnu vārdu saraksta iespējams apskatīt pabeigtās viedstundas un pabeigtās darba lapas šai klasei, kā arī skolēnu snieguma rezultātus.


Detalizētāk par žurnālu pārvaldīšanu uzzināsiet, noskatoties šo video. 👇