Kas ietilpst skolas abonementā?

Izglītības iestādes abonements visiem iestādes vai pašvaldības skolotājiem nodrošina pieeju visam platformas "Soma" saturam un funkcionalitātēm.


Šis komplekts nodrošina pieeju mācību materiāliem un funkcionalitātēm arī visiem iestādes vai pašvaldības skolēniem un viņu vecākiem, tādējādi atbalstot gan skolotāja vadītu mācību procesu, gan iespēju saturu apgūt patstāvīgi.


Skolas abonementā ietilpst:

  • e-grāmatas (mācību grāmatas, uzdevumu krājumi, rokasgrāmatas),
  • darba lapas,
  • metodiskie līdzekļi,
  • video,
  • integrācija ar E-klasi,
  • žurnālu sinhronizācija ar E-klasi,
  • viedgrāmatas,
  • viedstundas (skolotājs tiešsaistē seko līdzi skolēnu darbam un rezultātiem),
  • rezultātu atskaite.

☝️Sistēma automātiski atpazīst izglītības iestādes vai pašvaldības pārstāvjus un piešķir abonementus brīdī, kad skolotāji, skolēni vai vecāki pieslēdzas tīmekļvietnē soma.lv ar savu E-klases vai MyKoob skolvadības pasi.