Iespējas skolēniem

Skolas abonements nodrošina pieeju platformas saturam arī visiem skolas skolēniem.

Lai skolēni varētu izmantot izglītības iestādes iegādāto abonementu, ir jāreģistrējas platformā "Soma" ar E-klases vai MyKoob skolēna pasi – lietotājs tiks identificēts kā konkrētās izglītības iestādes skolēns.


Skolēnu iespējas

  • Visas izdevniecības "Lielvārds" izdotās mācību grāmatas un darba burtnīcas pieejamas digitāli un vienuviet, līdz ar to skolēnam nepieciešamie mācību resursi būs vienmēr pieejami viedierīcē.
  • Tā kā resursi pieejami neatkarīgi no mācību priekšmeta un vecumposma, skolēns var patstāvīgi atkārtot un nostiprināt zināšanas par to, kas piemirsts, no iepriekšējiem gadiem vai citiem mācību priekšmetiem.
  • Viedtēmas un tajās iekļautie pašpārbaudes testi ļauj skolēnam mācīties savā tempā un saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti, lai izvērtētu savu veikumu.
  • Skolēnam ir iespēja iesāktos viedgrāmatu uzdevumus saglabāt un turpināt vēlāk, kā arī pildīt tos atkārtoti, līdz skolēns ir pārliecināts par savām zināšanām.
  • Skolēns var pieslēgties viedstundām, tādējādi padarot savus rezultātus redzamus arī pedagogam.
  • Ja skolotājs būs uzdevis kādu mājasdarbu, kas pildāms platformā "Soma", skolēns tam varēs ērti piekļūt no savas E-klases dienasgrāmatas.