Ķīmija

2023./2024. mācību gadā platformā "Soma" pieejamie resursi ķīmijā.

Viedgrāmatas - interaktīvs mācību satura izklāsts ar zinātniski precīziem video, izzinošām ilustrācijām, interaktīviem uzdevumiem un pašpārbaudes testiem.

E-grāmatas - visas izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotās mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumi digitālā formātā.

Mācību video - zinātniski precīzi un vecumposmam atbilstoši mācību video.

Metodiskie līdzekļi - visi izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotie metodiskie materiāli – skolotāja grāmatas, pārbaudes darbi, diktāti, laboratorijas darbi, eksperimentu apraksti u. c.

❗️Resursiem varēsiet piekļūt, pieslēdzoties platformai "Soma" ar savu skolvadības pasi. Izmantojiet filtrus, lai atlasītu nepieciešamo mācību priekšmetu un klasi.