Ģeogrāfija

2023./2024. mācību gadā platformā "Soma" pieejamie resursi ģeogrāfijā.

Viedgrāmatas - interaktīvs mācību satura izklāsts ar zinātniski precīziem video, izzinošām ilustrācijām, interaktīviem uzdevumiem un pašpārbaudes testiem.

E-grāmatas - visas izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotās mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumi digitālā formātā.

Mācību video - zinātniski precīzi un vecumposmam atbilstoši mācību video.

Darba lapas - visas izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotās darba lapas, darba burtnīcas un rakstāmgrāmatas digitālā formātā.

Metodiskie līdzekļi - visi izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotie metodiskie materiāli – skolotāja grāmatas, pārbaudes darbi, diktāti, laboratorijas darbi, eksperimentu apraksti u. c.

❗️Resursiem varēsiet piekļūt, pieslēdzoties platformai "Soma" ar savu skolvadības pasi. Izmantojiet filtrus, lai atlasītu nepieciešamo mācību priekšmetu un klasi.


Papildus ģeogrāfijā pieejams arī digitālais ģeogrāfijas atlants. To atradīsiet platformas "Soma" sākumlapas sadaļā "Mācību materiāli".