Pirmsskola

2023./2024. mācību gadā platformā "Soma" pieejamie resursi pirmsskolas vecumposmam.

E-grāmatas - visas izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotās mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumi digitālā formātā.

Darba lapas - visas izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotās darba lapas, darba burtnīcas un rakstāmgrāmatas digitālā formātā.

Metodiskie līdzekļi - visi izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotie metodiskie materiāli – skolotāja grāmatas, pārbaudes darbi, diktāti, laboratorijas darbi, eksperimentu apraksti u. c.

Mācību video - zinātniski precīzi un vecumposmam atbilstoši mācību video.

❗️Resursiem varēsiet piekļūt, pieslēdzoties platformai "Soma" ar savu skolvadības pasi. Izmantojiet filtrus, lai atlasītu nepieciešamo vecumposmu.