Viedstundas uzsākšana

Katru viedgrāmatas tēmu jeb viedtēmu ir iespējams pārvērst viedstundā. Par viedstundas laikā pieejamajām iespējām gan skolēniem, gan skolotājiem, kā arī to, kā uzsākt viedstundu, uzzināsiet, noskatoties šo video. 👇