Aktivitāšu rezultāti

Viedtēmās pieejami dažāda veida uzdevumi - testi, aptaujas un aktivitātes. Noskatoties šo video, uzzināsiet, kā apskatīt skolēnu veikumu un ielikt vērtējumu par to aktivitāšu tipa uzdevumos. 👇