Darba lapas

Darba lapas iespējams izdrukāt, uzdot pildīšanai digitāli, kā arī nosūtīt skolēniem uz E-klases dienasgrāmatu un novērtēt. Lai uzzinātu, kā to paveikt, noskatieties šo video. 👇