Resursi visiem

Platformā "Soma" pieejamas viedtēmas, kas būs noderīgas ikdienas darbā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Piemēram, ja skolēniem paredzēts veidot prezentāciju vai rakstīt argumentēto eseju, varat attiecīgo viedtēmu izmantot stundā vai uzdot skolēniem mājās atkārtošanai.


Prezentācija

Kā plāno, strukturē, veido un noformē prezentāciju?

Kam pievērst uzmanību, veidojot prezentācijas tekstu?

Kam pievērst uzmanību, veidojot stāstījumu?

Publiskās runas veidošana

Informācijas meklēšana un atsauces


Video

Kā veido un rediģē videomateriālus?


Tekstveide

Teksta plānošana, domāšana, rakstīšana

Lietišķie raksti

Uzruna un uzrunas grupa oficiālās saziņas situācijās

Jautājumi intervijā

Gatavošanās intervijai un intervijas norise

Citāta iesaistīšana teikumā

Domraksts

Īsais raksts jeb viedoklis

Argumentētā eseja