Darba lapas

Sadaļā "Darba lapas" digitālā formātā atradīsiet visas izglītības uzņēmuma "Lielvārds" izdotās darba lapas, darba burtnīcas un mācību grāmatai pielīdzinātās darba burtnīcas jeb rakstāmgrāmatas. Te pieejami arī tādi mācību materiāli, kas poligrāfiski vairs netiek izdoti.


Darba lapas noderēs:

  • darbam mācību stundā,
  • kā mājasdarbs, lai nostiprinātu stundā apgūto,
  • mācību procesa nodrošināšanai konsultācijās,
  • diferenciācijai,
  • individuāla atbalsta nodrošināšanai,
  • skolēniem patstāvīgai zināšanu nostiprināšanai vai atkārtošanai.

Darba lapas iespējams gan izdrukāt, gan pildīt digitāli.


Lai atvērtu vajadzīgo darba lapu, satura rādītājā spiediet uz izvēlētās tēmas un tad uz attiecīgās darba lapas.

Lai darba lapu būtu ērtāk apskatīt, katru lapu varat:

  • palielināt,
  • samazināt,
  • izvērst vertikāli,
  • izvērst horizontāli.

Iespējams arī izvēlēties, vai vēlaties skatīt vienu vai divas lapaspuses vienlaicīgi.

Lai darba lapu skatītu/rādītu pilnekrāna režīmā, spiediet uz kvadrāta ikonas loga augšējā labajā stūrī. Lai izietu no pilnekrāna režīma, spiediet Escape (Esc) taustiņu uz tastatūras.

☝️ Darba lapas iespējams izdrukāt, uzdot pildīšanai digitāli, kā arī uzdot skolēniem E-klases dienasgrāmatā kā klases darbu vai mājasdarbu. Vairāk par darba lapu pārvaldīšanu lasiet rakstā "Darba lapu pārvaldīšana".


Te, pieslēdzoties platformai "Soma" ar savu skolvadības pasi, varat apskatīt pieejamās darba lapas.