Darba lapu pārvaldīšana

Skolotājs darba lapas var:

  • izdrukāt tieši tik, cik attiecīgajā stundā nepieciešams,
  • uzdot pildīšanai digitāli un apturēt pildīšanu,
  • priekšskatīt, lai pārbaudītu to digitālās pildīšanas iespējas,
  • nosūtīt skolēniem E-klases dienasgrāmatā,
  • skatīt rezultātus darba lapu pildīšanas laikā, kā arī pēc tam, kad pildīšana ir apturēta,
  • ļaut darba lapu pildīt vēlreiz.

Drukāt darba lapu

Lai izdrukātu nepieciešamo darba lapu, spiediet uz printera ikonas loga augšējā labajā stūrī.

Uzdot darba lapu pildīšanai digitāli

Lai uzdotu darba lapu pildīšanai digitāli, izvēlnē "Izvēlies žurnālu" izvēlieties klasi, kurai vēlaties darba lapu uzdot, un spiediet "Sākt". Zaļais mirgojošais punkts pie klases nosaukuma norādīs, ka darba lapa ir aktīva.

Lai pārtrauktu darba lapu pildīšanu, kad pienācis izpildes termiņš, atvērtā darba lapā spiediet pogu "Beigt" un apstipriniet darbību.

Pārtraukt darba lapu pildīšanu varat, arī dodoties uz platformas sadaļu "Darba lapas" un sadaļā "Aktīvās darba lapas" spiežot "Pārskats". Izvēlieties klasi, kam darba lapa uzdota, attiecīgo darba lapu un spiediet "Beigt".

☝️ Šo funkcionalitāti iespējams izmantot tad, ja pieejams skolas abonements un skolotājs platformai "Soma" ir pieslēdzies ar savu skolvadības pasi, kā arī ir pievienojis žurnālus.


Priekšskatīt darba lapu

Ja pirms uzdošanas vēlaties pārbaudīt, kādi rīki būs pieejami skolēniem darba lapu digitālai pildīšanai, spiediet uz actiņas ikonas.

Kad vajadzīgie rīki ir izmēģināti, nospiediet krustiņu loga augšējā labajā stūrī, lai varētu izmantot citas funkcionalitātes.

Vairāk par darba lapu digitālajām pildīšanas iespējām lasiet rakstā "Kā skolēns var pildīt darba lapas digitāli?".


Uzdot darba lapu E-klasē

Vairāk par uzdošanu E-klasē lasiet rakstā "Uzdot E-klasē".


Skatīt rezultātus

Izpildes laikā

Skolotājam ir iespējams sekot līdzi skolēnu sniegumam darba lapu izpildes laikā.

Skolotājs var aplūkot skolēnu veikumu divos veidos.

  1. Atvērtā darba lapā spiežot pogu "Rezultāti" un tālāk "Novērtēt" pie katras darba lapas, lai apskatītu to tuvāk.

  1. Sadaļā "Aktīvās darba lapas" izvēloties "Pārskats". Šeit parādīsies visas aktīvās darba lapas. Izvēloties klasi, attiecīgo darba lapu un spiežot "Rezultāti", būs iespējams aplūkot katra skolēna veikumu.


Pēc darba lapu pabeigšanas

Kad darba lapu izpildes termiņš ir beidzies un skolotājs ir apturējis to pildīšanu, skolēnu veikumu var apskatīt platformas sadaļā "Mani žurnāli", izvēloties attiecīgo klasi un darba lapu.

Novērtēt vai ļaut pildīt vēlreiz

Kad skolēns darba lapu iesniedzis, skolotājs var to novērtēt vai arī ļaut pildīt vēlreiz.

Lai to paveiktu, pie darba lapas spiediet pogu "Novērtēt". Jūs varēsiet darba lapu vēlreiz izskatīt un norādīt vērtējumu procentos vai arī ļaut skolēnam to pildīt vēlreiz. Nospiežot pogu "Pildīt vēlreiz", tiks dzēstas skolēna iepriekšējās atbildes.

Ja darba lapa vēl ir aktīva (skolotājs nav pārtraucis tās pildīšanu), skolotājs var vērtējumus mainīt. Pēc tam, kad darba lapu pildīšana ir pārtraukta, vērtējumus mainīt nav iespējams.


Detalizētāk par darba lapu pārvaldīšanu skaidrots šajā video. 👇