Testu, aptauju un aktivitāšu rezultāti

Viedtēmās iekļauto uzdevumu rezultātus iespējams skatīt vairākās platformas vietās gan darba izpildes laikā, gan pēc viedstundas pabeigšanas. Viedtēmās iekļauto uzdevumu rezultātus iespējams importēt E-klases žurnālā kā formatīvās vērtēšanas rezultātus.


Rezultātu skatīšana viedstundas laikā

Aktīvas viedstundas laikā rezultātus varat skatīt:

1) konkrētās viedtēmas sākumā,

2) konkrētajā viedtēmā pie uzdevuma,

3) sadaļas "Viedgrāmatas" apakšsadaļā "Pārskats".

Spiežot pogu "Rezultāti", atvērsies logs, kurā varēsiet redzēt:

 • visus viedtēmā iekļautos uzdevumus un to veidu (tests, aktivitāte vai aptauja) (1),
 • cik skolēnu uzdevumu paveikuši un cik skolēnu to vēl pilda (2),
 • cik skolēnu šobrīd piedalās viedstundā un cik skolēnu tai nav pieslēgušies (3).

Nospiežot uz kāda no viedtēmas uzdevumiem (testa, aptaujas vai aktivitātes), loga augšdaļā:

 • varēsiet redzēt, cik skolēnu uzdevumu paveikuši un cik skolēnu to vēl pilda (1),
 • varēsiet atļaut uzdevumu pildīt vēlreiz visai klasei (2).


Testu rezultāti

Testa uzdevumiem iespējams:

 • ar filtru palīdzību atlasīt atbildes, lai izceltu pareizās vai nepareizās (1),
 • redzēt, ja skolēns uz jautājumu atbildējis pareizi ar vairākiem mēģinājumiem (2),
 • pie skolēna vārda atļaut uzdevumu pildīt vēlreiz konkrētam skolēnam vai skolēniem (3),
 • paslēpt skolēnu vārdus, ja rezultātus vēlaties pārrunāt kopīgi klasē (4).

Lai redzētu, kā uz jautājumiem atbildējusi visa klase, spiediet uz jautājuma numura. Lai redzētu, kā uz jautājumiem atbildējis kāds no skolēniem, spiediet uz skolēna vārda.

Izmantojot filtrus, iespējams izcelt pareizās un nepareizās atbildes. Apskatiet jautājumus, uz kuriem ir visvairāk nepareizu atbilžu, lai pieņemtu datos balstītu lēmumu par to, ko skolēniem nepieciešams atkārtot un kā attiecīgi jāpielāgo nākamā mācību stunda.


Vairāk par testu rezultātu skatīšanu uzzināsiet, noskatoties šo video. 👇


Aptauju rezultāti

Aptauju rezultāti tiek attēloti līdzīgi testu rezultātiem. Atšķirībā no testiem aptaujās nav pareizu vai nepareizu atbilžu.

Līdzīgi kā testos, arī aptaujās iespējams:

 • paslēpt skolēnu vārdus, ja atbildes vēlaties pārrunāt kopīgi klasē (1),
 • atļaut aptauju pildīt vēlreiz konkrētiem skolēniem (2).

Lai apskatītu, kā uz jautājumiem atbildējusi visa klase, spiediet uz jautājuma numura. Lai apskatītu, kā uz jautājumiem atbildējis kāds no skolēniem, spiediet uz skolēna vārda.

Aktivitāšu rezultāti

Skatot aktivitāšu rezultātus, uznirstošajā logā būs redzami to skolēnu darbi, kuri aktivitāti būs iesnieguši skolotājam.

Iespējas:

 • ar filtru palīdzību atlasīt to skolēnu darbus, kuri jau ir vai nav novērtēti (1),
 • redzēt vērtējumus, kas jau ielikti (2),
 • mainīt vērtējumu, ja nepieciešams (3),
 • ļaut konkrētam skolēnam aktivitāti pildīt vēlreiz (4),
 • apskatīt un novērtēt skolēna veikumu (5),
 • redzēt, kad skolēns iesniedzis darbu skolotājam (6).

Lai novērtētu skolēna darbu, spiediet "Novērtēt" un laukā "Vērtējumus" ierakstiet, cik procentu skolēns par savu veikumu saņēmis. Lai vērtējumu saglabātu, atkārtoti spiediet "Novērtēt".

Vairāk par aktivitāšu novērtēšanu un rezultātu skatīšanu uzzināsiet šajā video. 👇


Rezultātu skatīšana pēc pabeigtas viedstundas

Pēc tam, kad viedstunda ir pabeigta, skolēnu snieguma rezultātus var apskatīt sadaļā "Mani žurnāli".


Lai skatītu rezultātus, sadaļā "Mani žurnāli" jāizvēlas klase un interesējošā viedstunda, ko atradīsiet sadaļā "Pabeigtās viedstundas" zem skolēnu vārdu saraksta. Rezultāti te tiks attēloti tādā pašā veidā, kā skatot tos aktīvas viedstundas laikā.Rezultātu importēšana E-klases žurnālā

Viedstundā pildīto uzdevumu rezultātus ir iespējams importēt E-klases žurnālā kā skolēnu vērtējumus. Ieteicams šo funkciju izmantot tikai formatīvās vērtēšanas mērķiem.

Kā to paveikt, lasiet rakstā "Kā importēt rezultātus E-klases žurnālā?".


Kāpēc nav redzami kāda skolēna rezultāti?

Platformā "Soma" kāda skolēna rezultāti var nebūt redzami, ja skolēns, lai veiktu uzdevumu, pieslēdzies platformai ar vecāku, nevis ar savu skolvadības pasi.

Lai pārbaudītu, ar kādu lomu skolēns pieslēdzies, jādodas uz sadaļu "Profils". Zem profila īpašnieka vārda būs redzama loma.

☝️Par to, kā skatīt darba lapu rezultātus, lasiet sadaļā "Darba lapu pārvaldīšana".