Testi, aktivitātes un aptaujas

Viedgrāmatās atkarībā no mācību priekšmeta un viedstundas sasniedzamā rezultāta atradīsiet dažādu veidu uzdevumus: testus, aptaujas un aktivitātes ar zīmēšanas, rakstīšanas vai objektu pārvietošanas iespējām.


Uzdevumu veidi

Testi

Testi paredzēti skolēnu zināšanu pārbaudei vai pašpārbaudei. Viedgrāmatās iekļauti trīs veidu testi:

  • testi zināšanu pārbaudei mācību procesā;
  • kopsavilkuma testi zināšanu pārbaudei viedtēmas noslēgumā;
  • daudzlīmeņu testi gan zināšanu pārbaudei mācību procesā, gan tēmas noslēgumā.

Testa elementu skaidrojums

  1. – uzdevuma veids (tests, kopsavilkuma tests, aktivitāte, aptauja).
  2. – līmeņu skaits, ja testā ir vairāki līmeņi.
  3. – jautājumi jauktā secībā.
  4. – jautājumi bez atgriezeniskās saites.
  5. – iegūto un nepieciešamo pareizo atbilžu skaits attiecīgajā līmenī, lai nonāktu nākamajā līmenī (t. sk. pareizās atbildes, kas iegūtas ar otro mēģinājumu).
  6. – apskatīt rezultātus katrā līmenī. Jāņem vērā, ka šeit skolotājs redzēs savus rezultātus (ja testu ir pildījis), nevis skolēnu rezultātus.

Aktivitātes

Aktivitātes paredzētas skolēnu zināšanu nostiprināšanai tēmas ietvaros. Līdzīgi kā darba lapās, arī šajos uzdevumos pieejami dažādi digitālie teksta un attēlu rediģēšanas rīki. Par rīkiem vairāk lasiet sadaļā "Kā skolēns var pildīt darba lapas digitāli?".


Piemērs aktivitātei ar zīmēšanas iespējām. 👇

Piemērs aktivitātei ar objektu pārvietošanu jeb sakārtošanu. 👇

Aptaujas

Aptaujas ļauj iegūt datus par skolēnu pieredzi/viedokli konkrētajā tēmā. Aptaujās nav pareizu vai nepareizu atbilžu, un to rezultāti ir anonīmi.


Aptaujas piemērs. 👇


Priekšskatīšanas iespēja

Pirms uzdošanas skolēniem skolotājam vienmēr ir iespēja priekšskatīt visus viedgrāmatās iekļautos uzdevumus, spiežot pogu "Priekšskatīt". Testos ar zaļu krāsu ir atzīmētas pareizās atbildes.

Atļaut un apturēt pildīšanu

Noklusējuma iestatījumi paredz, ka skolēni var pildīt visus uzdevumus, kas ietverti viedtēmā. Tomēr, ja nepieciešams, skolotājam ir iespēja izvēlēties, kurus uzdevumus skolēni varēs veikt.


Apturēt uzdevumu pildīšanu iespējams tikai pēc tam, kad uzsākta viedstunda. Tas izdarāms divos veidos.

1. Spiežot pogu "Apturēt" pie konkrētā uzdevuma viedtēmā.

  1. Spiežot pogu "Apturēt" pie konkrētā uzdevuma sadaļas "Viedgrāmatas" apakšsadaļā "Pārskats". Šajā sadaļā redzamas visas aktīvās viedtēmas. Nospiežot uz viedtēmas, būs redzami tajā iekļautie uzdevumi.

Ja kāds no uzdevumiem ir apturēts, skolotājs var atļaut to pildīt, spiežot "Atļaut pildīt" pie uzdevuma atvērtā viedtēmā vai sadaļā "Pārskats".


Ļaut pildīt vēlreiz

Viedstundas laikā (kamēr viedtēma ir aktīva) skolotājs var ļaut uzdevumu pildīt vēlreiz gan visai klasei, gan atsevišķiem skolēniem.

Ja vēlaties, lai visa klase veic uzdevumu atkārtoti, tad pie attiecīgā uzdevuma viedtēmā spiediet "Rezultāti", pēc tam spiediet "Pildīt vēlreiz" iznirstošā loga kreisajā pusē virs atbildēm un apstipriniet savu izvēli.

Savukārt, lai ļautu uzdevumu veikt atkārtoti atsevišķiem skolēniem, iznirstošajā logā spiediet "Pildīt vēlreiz" pie skolēna vārda. Šī iespēja parādās, kad peles kursors tiek novietots uz skolēna vārda.

Izvēloties iespēju "Pildīt vēlreiz", tiks dzēsti visas klases vai konkrēto skolēnu rezultāti un skolēniem būs iespēja veikt uzdevumu atkārtoti. Skolotājam būs redzami tikai skolēnu jaunie rezultāti.


Par to, kā skatīt rezultātus, lasiet sadaļā "Testu, aptauju un aktivitāšu rezultāti".